quinta-feira, 2 de outubro de 2008

kuhfs

kgS:Ckjg:AKvc.kj kiua ñlhfAÑLIH + GOOGLE oiyeafn lifayhl liafe LAIJFÑAEJF ÑQOWFJ

terça-feira, 6 de março de 2007

Traballo para o día 09-03-2007 e posteriores.

Tes que facer un traballo no que expliques a produción de enerxia eléctrica procedente dunha fonte concreta. A saber:
  • Debes explicar cómo funciona unha central eléctrica dese tipo: que partes ten, para que serve cada unha, cal é o principio de funcionamento, que transformacións de enerxia hai, etc.
  • Busca tamén datos sobre a importancia dese tipo de centrais no total da produción eléctrica galega, española e mundial.
  • Explica cales son as vantaxes e inconvintes de producir enerxia eléctrica dese xeito fronte aos outros tipos de produción que coñeces.

Tes á esquerda enlaces de interese para comezar as túas buscas. Non copies literalmente, que as páxinas web son moi mintireiras.